Tom Cleiren

L”Inseparable Tom in actie!

( Lid van team: L’Inseparables )

Geld ophalen voor PTSS hulphonden
0 m
van mijn doel 100 km

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.