Team Akila

Team Akila loopt voor KNGF!

Wij lopen dit jaar als Team Akila mee voor KNGF! Helaas zonder Akila, maar zo willen wij wel haar gedachtegoed meenemen. Zo willen wij geld inzamelen voor het belangrijke werk wat zij doen! KNGF houdt zicht niet alleen bezig met de opleiding van (Blinde) geleidehonden, maar ook assistentie/buddy honden.. voor bijvoorbeeld oorlogsveteranen... assistentiehonden voor mensen met een beperking, maar ook geleidehonden voor mensen met autisme... Hun werk is van onschatbare waarde en kan alleen maar voortgezet worden door donaties!

30/09/2019
09:16

Karin

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.