Team Olle

Olle's Halloween

Meer informatie

Ons steentje bijdragen aan het goede doel KNGF

23/10/2019
12:06

Frits

Bekijk alle
  Bekijk alle
17/10/2019 | 19:28

Olle's Halloween

Wij dragen KNGF een warm hart toe omdat zij met speciaal getrainde honden zoveel mensen helpen hun eigen leven te leiden. Onze eerste hond van het KNGF was Jason. Hij kon helaas niet aan het werk door een medisch probleem en bleef daardoor 12 jaar en 8 maanden bij ons. Hij was een geweldige hond waar onze kleinkinderen zeer aan verknocht waren. Binnen KNGF was Jason ook bekend, hij vergezelde zijn baas altijd tijdens diens vrijwilligerswerk in Nederland en daarbuiten. Sinds februari dit jaar is Olle, een gepensioneerde geleidehond, bij ons en hij brengt heel veel vreugde ook voor de mensen om ons heen. Eén van onze kleinzoons zei: nu is onze familie weer compleet.Met Olle nemen wij deel aan de Halloween-hondentocht en dragen zo een klein beetje bij, Olle had in de de jaren na zijn opleiding een missie en zet zich nu, enthousiast als hij is, samen met ons in voor dit goede doel. Daarom heb ik team Olle's Halloween opgericht. Elke donatie hoe klein ook is welkom voor het goede doel.    

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.