F
Femke van den Born

Elden zoekt pompoenen

Anderhalf jaar geleden kwam Elden in mijn leven. Dit was een bijzonder moment voor mij. Elden geeft mij een groot gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en veiligheid. Ik loop mee om het mogelijk te maken dat nieuwe honden een goede opleiding krijgen zodat anderen die een geleide-, assistentie- of buddyhond nodig hebben dit gevoel ook kunnen ervaren. Want dat gun ik iedereen.
25/10/2019
11:37

Pieter

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.