Femke van den Born

Elden zoekt pompoenen

Meer informatie

Anderhalf jaar geleden kwam Elden in mijn leven. Dit was een bijzonder moment voor mij. Elden geeft mij een groot gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en veiligheid.

Ik loop mee om het mogelijk te maken dat nieuwe honden een goede opleiding krijgen zodat anderen die een geleide-, assistentie- of buddyhond nodig hebben dit gevoel ook kunnen ervaren. Want dat gun ik iedereen.

25/10/2019
11:37

Pieter

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.