Ride for Freedom 2023

Ride for Freedom, remember them

Wij hebben samen al 4.634 km afgelegd

Wij zijn een Stichting, gerund door Nederlandse veteranen, die internationaal de saamhorigheid, het begrip en respect voor motorrijdende veteranen wereldwijd probeert te bevorderen. Onder veteraan wordt verstaan diegene die voldoet aan de omschrijving zoals verwoord in artikel 1.c. van de Veteranenwet 2012 en diegenen die o.b.v. nationale wetgeving als veteraan erkend zijn in het land van herkomst. Vanuit dat oogpunt willen we graag steun geven voor de Buddyhond PTSS. 

.

03/02/2024
11:20

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.