puppypleeggezinnen, fokgastgezinnen ea kngf

intelligente spelletjes voor intelligente honden

cadeau voor kngf in verband met 85 jarig bestaan
08/10/2020
22:35

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.