Team Mowgli

When i needed a hand i found your paw

Meer informatie

Ik ben Kngf zo dankbaar. 

Nadat ik Ptss opliep tijdens mijn werk bij de politie is mijn wereld zo klein geworden. 

Met mijn buddyhond is mijn wereld weer groter geworden en mijn vertrouwen gegroeid. Het is zo knap wat de hond voor mij doet. Dit heeft alles te maken met begrip voor Ptss en het vermogen van Kngf om de honden dit te leren. 

Op deze manier kan ik wat terug doen. 

De donaties komen in goede handen. Over alles is zo goed nagedacht. 

13/11/2019
21:00

Anoniem

Bekijk alle
  Bekijk alle
27/10/2019 | 17:53

De Halloween Hondentocht 26-10-19

 

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.