Mosi en Blablador

Steun Mosi en Blablador bij deze crimineel leuke tocht.

Meer informatie

 

KNGF HALLOWEENTOCHT 26 OKTOBER AMSTERDAMSEBOS.

Graag wil team Mosi en Blablador, zich het vuur uit de sloffen lopen om zo bij te dragen aan de opvoeding en training van deze vierpotige topppers .

19/09/2019
23:32

Trudy

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.