Fam van Rooijen

Team familie Van Rooijen loopt voor KNGF Geleidehonden

Meer informatie

Door mee te lopen met de Halloweentocht hopen wij geld bij elkaar te halen om bij te kunnen dragen aan de opleiding van een geleidehond. Hiervoor is veel geld nodig!

19/09/2019
10:36

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.