DAPA benefiet 2018

DAPA benefietconcert 2018: PAWS - Stand by me.

Meer informatie

Wij organiseren een Benefiet Concert voor het KNGF; specifiek voor (de opleiding van) autismehonden. 

Wij dragen dit doel een warm hart toe en gaan op 27 juni 2018 een mooi concert geven in het Zuiderpark theater te Den Haag, vanaf 20.00 uur. 


KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.