CBS Onze Wereld

Het jaarfeest van CBS Onze Wereld

Meer informatie

Wij zijn basisschool CBS Onze Wereld uit Rotterdam Prins Alexander. Ieder jaar hebben wij een groot jaarfeest met allemaal leuke activiteiten voor de kinderen, ouders, verzorgers en buurtgenoten. Dit jaar hebben wij het jaarfeest op 9 juni a.s.

De kinderen en hun ouders of familieleden kopen strippenkaarten en hiermee kunnen zij activiteiten doen en eten en drinken kopen.

Ieder jaar schenken wij een deel van de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar is dat KNGF Geleidehonden. Wij zijn ook al druk bezig met de doppenactie en kunnen op deze manier nog meer betekenen voor KNGF Geleidehonden..

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.