barbaraschool

help de blinde mensen

Meer informatie

wij zijn kinderen van de barbaraschool. Wij zamelen geld in door oude kleding te verzamelen, statiegeld flessen op te halen en fairtrade te verkopen.

24/03/2017
21:28

Heleen

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.