Jan Van der Wal

" The Heja Boys " in Concert

"The Heja Boys" geven op zaterdag 21 mei 2022 een concert in kerkje te Breede van 19.30 tot 22.30 uur gratis entree incl. drankje bij de uitgang staat een melkbus waar uw donatie kunt geven de opbrengst gaat naar KNFG. Blindegeleidehonden. 

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.