Eric en Hermien Schoonen

Steun de opleiding Hulphond PTSS

( Lid van team: Ride for Freedom 2023 )

Het is belangrijk dat iedereen, maar voor ons in het bijzonder veteranen en hun thuisfront, hun leven met PTSS weer op kunnen pakken. Dat een hulphond hierbij kan helpen vinden wij geweldig. 

0 m
van mijn doel 4.500 km
27/01/2023
13:48

Lies

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.