Evi op Koers

Evidensia dierenklinieken fiets het hele jaar een estafette t.b.v. van onder andere KNGF Geleidehonden.

Helaas is de actiepagina nog niet bechikbaar. We verwachten vanaf 4 oktober hun actiepagina hier te kunnen vermelden. 

Excuses voor het ongemak. 

 

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.