Vincent Oomen

Nina loopt mee

In het dagelijks leven brengen honden al zoveel extra. Dat geldt dan zeker wanneer die honden speciaal opgeleid zijn/worden om de mensen te helpen die het nodig hebben.

27/10/2017
19:15

Michelle

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.