Sophie van Dijk

Altai en Sophie lopen voor de KNGF

Meer informatie

Mijn Duitse Herder reu Altai en ik gaan samen een tocht van 4 dagen lopen, tijdens deze tocht willen wij geld inzamelen voor de KNGF. Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren om een pup op te leiden als geleidehond en zo iemand steun geven en een beter leven. De tocht bekostig ikzelf, de donaties gaan allemaal rechtstreeks naar de KNGF (dus 100% van de opbrengsten). Wij gaan op pad met mijn grote backpack en een tent en Altai heeft ook zijn eigen tasje om.

23/05/2019
23:08

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.