Saskia Regtien

Laidah gaat vóóraan!! ;)

Meer informatie

Omdat we voor de 3e keer willen lopen voor deze gewèldige honden met een missie!

25/09/2019
17:02

Lucy

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.