Sanne Lanser

Team Tacito helpt het KNGF

Meer informatie

Voor mensen met een beperking, voor wie dan ook zijn hulphonden onmisbaar in hun leven. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen en daarom loop ik samen met Tactito mee om geld op te halen. Sponsor jij ons om ons doel te halen?

13/10/2019
09:52

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.