Risette Lammers

Een maatje voor een speciaal persoon

( Lid van team: Bacootjes )

Meer informatie

Meer hulphonden: maatjes voor mensen die hier zoveel plezier van hebben

27/09/2018
16:31

Anoniem

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.