Marco Wink

Team Akila voor KNGF

( Lid van team: Team Akila )

Meer informatie

Team Akila met de Zwitserse herders Akila en Josie hebben al vaker mee gelopen in goede doelen wandelingen... Nu dit jaar, helaas zonder Akila, willen wij dit gedachtegoed voortzetten. Ook om Akila te eren.

30/09/2019
09:16

Karin

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.