linda meijer-kooiker

STEUN VOOR KNGF Geleidenhonden

zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven geven met een speciaal opgeleide hond.

14/10/2018
16:13

Monique.

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden leidt honden op die ondersteuning bieden aan mensen met een (visuele) beperking. Dat doen we vanaf de geboorte tot het moment dat de honden met pensioen gaan. Een hond fokken, verzorgen en opleiden is kostbaar. We zijn een maatschappelijke organisatie en voor een groot deel afhankelijk van giften en nalatenschappen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons werk blijven doen.