L.H.D. Vanir

Wij roeien 100 kilometer voor KNGF

Meer informatie

Dit jaar roeien 8 heren van het Leidsch Heeren Dispuut "Vanir" wederom de jaarlijkse OC&C Ringvaart Regatta. Wij gaan deze sportieve uitdaging niet alleen aan voor onszelf, maar roeien deze 100 kilometer ook voor een goed doel. Dit jaar is dat KNGF Geleidehonden. Met behulp van uw donatie hopen wij 5000 euro op te halen voor KNGF en een pup te adopteren! Deze pup zal vernoemd worden naar onze moedervereniging Njord. Kijk voor foto's en verhalen van voorgaande jaren op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Vanir8/

Alvast bedankt,

De Vanir8+

19/10/2017
15:16

IVARIS BV

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.