Karin Hofland

A helping rescue dog

Meer informatie

My daughter wants to contribute to this charity and what is more fun than doing it with her own crazy dog.

 

Mijn dochter wil graag bijdragen aan dit goede doel en wat is leuker dan het te doen met haar eigen gekke hond.

 

01/10/2019
08:58

Marcel

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.