J-tje voor Jannie

Exclusieve spup ppg’s, pfg’s e.a. KNGF Geleidehond

Meer informatie

Jannie eren met 12,5 jaren vrijwilligerswerk voor KNGF Geleidehonden

08/07/2019
05:44

Margreet

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.