Helen Guerand

Help Pumpkin mee aan de studiefinanciering voor haar kinderen

Meer informatie

Op dit moment zitten er een aantal puppen uit het eerste nest van KNGF-moederhond Pumpkin op school en binnenkort gaat haar tweede nestje naar hun puppypleeggezinnen. Daarom dragen wij graag samen met Pumpkin, ons steentje bij met de Halloween-loop

22/10/2019
16:24

Meghan

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.