Gwendolyna Romkes

Dier & Oog spaart voor de opleiding van een KNGF-pup

Meer informatie

Als hondenbezitster en dierenarts beleef ik dagelijks de bijzondere rol van de hond in het leven van de mens. Ondanks de huidige welvaart en de vergevorderde wetenschap zijn er nog steeds aandoeningen of operaties die leiden tot blinde mensen. Voor deze mensen heeft een geleidehond niet alleen een toegevoegde waarde, maar is de hond zelfs een belangrijke bouwsteen voor hun bestaan en vrijheid. Dier & Oog is het project gestart geld in te zamelen om de kosten (€ 5.000,-) van een KNGF-geleide pup tijdens zijn eerste levensjaar te vergoeden. Dier & Oog is een doorverwijspraktijk in Den Haag voor dieren met een oogaandoening. Eigenaren die tevreden zijn en mij persoonlijk willen bedanken wil ik wijzen op deze actie en vragen hieraan te doneren. Zo krijgt hun persoonlijke attentie een blijvend karakter en kunnen we hopelijk nog meer mensen de onbetaalbare vriendschap en steun van een hond rijker maken. Ik geef regelmatig lezingen over oogheelkunde bij dieren aan verschillende doelgroepen. Op het eind van de lezing wijs ik mensen op deze actie en hoop ik op een gulle donatie. Ik bedank iedereen hartelijk die bij wil dragen aan deze actie.

06/05/2018
11:32

Dier & Oog

Bekijk alle
  Bekijk alle
25/11/2016 | 16:41

DierenDokters Voorburg

Vandaag de Dierendokters in Voorburg bezocht. Ook hier was grote interesse voor mijn presentatie en vond iedereen de info verfrissend. Heel leuk en bedankt voor jullie steun aan het goede doel!

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.