Christian Moons

GANBATTE RALLY TÆM DESU VOOR KNGF!

( Lid van team: GANBATE RALLY TÆM DESU VOOR KNGF! )

Meer informatie

Wij, Laurence en Christian, zijn al sinds zo lang we ons kunnen herinneren beste vrienden. Deze zomer komt een jongensdroom van ons uit. Samen rijden we de 8500 km lange Baltic Rally vanaf Amsterdam een rondje om de Baltische Zee via Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en de Noordkaap, Finland, Rusland, de Baltische staten en Polen.

Voor ons een fantastische ervaring, maar dat willen we graag delen door hiervoor ook geld in te zamelen voor een goed doel.

We willen graag geld inzamelen voor KNGF Geleidehonden, een stichting die geleidehonden trainen/opleiden voor slechtzienden en voor mensen met andere beperkingen zoals kinderen met autisme, mensen met fysieke of verstandelijke beperking of voor mensen met PTSS.

Hoe klein je donatie ook is, alles helpt! 100% van de donaties zal naar KNGF Geleidehonden gaan.

 

Link naar KNFG Geleidehonden

Link naar de Baltic Rally

Link naar onze fundraise paginaEnglish version

We, Laurence and Christian, are as far as we can remember the best of friends. This summer a life long dream of ours is coming true. Together we will drive the 8500 km long Baltic Rally from Amsterdam around the Baltic Sea through Germany, Denmark, Sweden, Norway with it’s Northcape, Finland, Russia, the Baltic states and Poland.

For us this is of course a fantastic experience, one that we would like to share by fundraising for charity.

We would like to raise funds for KNGF Geleidehonden (Royal Dutch Guide Dog Foundation), a charity that trains guide dogs for visually impaired people and for people with other handicaps such as young children with autism, physically handicapped people in wheelchairs and people with PTSD.

Any gift is a good gift, no matter how small. 100% of the donations will go to KNGF Geleidehonden.

 

Link to KNFG Geleidehonden

Link to the Baltic Rally

Link to our fundraise page

20/06/2018
11:56

Astrid

Bekijk alle

KNGF Geleidehonden wil heel veel mensen helpen met een speciaal opgeleide hond. Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld en bestaat uit twee jaar intensieve verzorging. Dat is nodig, want de speciaal getrainde hond wacht een belangrijke taak; het vergroten van het levensgeluk en de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking. Als maatschappelijke organisatie is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Jouw steun is dus zeer welkom.